Çocuğumu Seviyorum Sağlıklı Besleniyorum proje eğitimini Cevdet Şamıkoğlu İlkokulu´nda gerçekleştirdik.

Beslenme; sağlığı korumak, geliştirmek ve yaşam kalitesini yükseltmek için vücudun gereksinimi olan besin öğelerini yeterli miktarlarda ve uygun zamanlarda almak için bilinçli yapılması gereken bir eylemdir. Beslenme anne karnında baş- layıp, yaşamın sonlanmasına kadar geçen her süreçte yaşamı- mızın vazgeçilmez bir parçasıdır (1).

 

Çocuklarda 7-14 yaşı içine alan ilköğretim dönemi; bü- yüme ve gelişmenin hızlı olduğu, yaşam boyu sürebilecek davranışların büyük ölçüde oluştuğu bir dönemdir. Bu hızlı büyümeyi sağlayabilmek için gerekli enerji, protein, vitamin, mineral ve diğer besin öğelerinin, yeterli ve dengeli bir beslenme planı oluşturularak sağlanması gerekmektedir (2). Okul çocuklarının beslenmesi fizik gelişmeyi sağlamanın yanı sıra, bu yaş grubundaki çocukların hastalıklardan korunması açısından da önemlidir (3).

Türkiye’de 2000 yılı genel nüfus sayımı sonuçlarına göre 5-14 yaş nüfus toplumun % 20.1’ini oluşturmaktadır (4)

Sağlıklı nesiller için önceklikle bilinçli aileler olması gerekir dedik ve projemizi hayata geçirerek, Kağıthane ilçesinde bulunan 14 ilkokulumuzu her hafta gezerek, haftada üç gün beslenme önerileri, etkinlikler ve tanıtım toplantıları düzenliyoruz. Aileleri sağlıklı beslenme konusunda bilinçlendirmeye gayret ediyoruz.

Kağıthane ilçesinde bulunan 14 ilkokulumuzu her hafta gezerek, haftada üç gün beslenme önerileri, etkinlikler ve tanıtım toplantıları düzenliyoruz. Aileleri sağlıklı beslenme konusunda bilinçlendirmeye gayret ediyoruz. Bu bağlamda perşembe günü eğitimimizi bugün Cevdet Şamıkoğlu İlkokulu´nda  gerçekleştirdik.

 

 

 

1. Türkiye’ye Özgü Beslenme Rehberi. Ankara 2004. http://www.saglik.gov.tr/TSHGM/ Erişim tarihi: 10.07. 2007.

2. Neyzi O, Ertuğrul T. Pediatri Cilt 1. 3. Baskı, Đstanbul: Nobel Tıp Kitabevleri 2002: 210-220.

3. Aslan D, Gürtan E, Hacım A, Karaca N, Şenol E, Yıldırım E. Ankara’da Eryaman Sağlık Ocağı Bölgesi’nde Bir Lisenin Đkinci Sınıfında Okuyan Kız Öğrencilerin Beslenme Durumlarının ve Bazı Antropometrik Ölçümlerinin Değerlendirmeleri. C. Ü. Tıp Fakültesi Dergisi 2003; 25:55-62.

4. DĐE 2000 www.die.gov.tr/nufussayimi/ Erişim tarihi: 10.12.2007