Çocuğumu Seviyorum Sağlıklı Besliyorum proje eğitimini Mehmet Akif Ersoy İlkokulu´nda gerçekleştirdik.

Kağıthane ilçesinde bulunan 14 ilkokulumuzu her hafta gezerek, haftada üç gün beslenme önerileri

, etkinlikler ve tanıtım toplantıları düzenliyoruz. Aileleri sağlıklı beslenme konusunda bilinçlendirmeye

gayret ediyoruz. Bugünkü eğitimimizi Mehmet Akif Ersoy İlkokulu´nda gerçekleştirdik. 

 

 

1. Türkiye’ye Özgü Beslenme Rehberi. Ankara 2004. http://www.saglik.gov.tr/TSHGM/ Erişim tarihi: 10.07. 2007.

2. Neyzi O, Ertuğrul T. Pediatri Cilt 1. 3. Baskı, Đstanbul: Nobel Tıp Kitabevleri 2002: 210-220.

3. Aslan D, Gürtan E, Hacım A, Karaca N, Şenol E, Yıldırım E. Ankara’da Eryaman Sağlık Ocağı Bölgesi’nde Bir Lisenin Đkinci Sınıfında Okuyan Kız Öğrencilerin Beslenme Durumlarının ve Bazı Antropometrik Ölçümlerinin Değerlendirmeleri. C. Ü. Tıp Fakültesi Dergisi 2003; 25:55-62.

4. DĐE 2000 www.die.gov.tr/nufussayimi/ Erişim tarihi: 10.12.2007